Friday, 13 July 2007

OR in the OR

De Franz Edelman Award wordt elk jaar toegekend aan ‘outstanding examples of Operations Research (OR) – based projects’, die grote veranderingen bewerkstelligen in de samenleving, industrieën en het bedrijfsleven. Deze prestigieuze prijs voor het best wereldwijd toegepaste Operations Research project kan worden gezien als de ‘Superbowl’ in toegepaste O.R. Dit jaar waren onder andere Hewlett Packard, Daimler Chrysler, The Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre en Coca Cola genomineerd.

ORTEC, het bedrijf waar ik voor werk, was dit jaar bij een van de genomineerde projecten betrokken. Coca-Cola Enterprises is genomineerd, omdat het bedrijf haar distributienetwerk wist te optimaliseren met rit- en routeplanningsoplossing Shortrec van ORTEC. Het systeem dat in 2004 werd geïmplementeerd heeft Coca-Cola Enterprises een besparing van 45 miljoen dollar per jaar opgeleverd.

De award werd uiteindelijke gewonnen door een zeer innovatief project van OR in het Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre. De kern van de toepassing is het vinden van de beste positie voor het inbrengen van radioactieve "zaadjes" in de prostaat. Een soort locatie vraagstuk dus. Veelal wordt dit vraagstuk in het platte vlak opgelost, het feit dat het nu in 3 dimensies plaatsvindt en dat het real time (met de patient op tafel) wordt opgelost maakt het uniek. Kijk voor meer informate over dit project op http://www.lionhrtpub.com/orms/orms-6-07/fredelman.html. De toepassing heeft er toe geleid dat een kostenbesparing van 450 miljoen dollar per jaar kan worden bereikt, maar belangrijker is dat de levensverwachting van de behandelde patiënten vergroot wordt en dat de succeskans van de behandeling enorm is gestegen. Kortom "OR in the OR"

No comments:

Post a Comment