Friday, 8 June 2007

Wat is OR?

In de Operations Research (OR) worden geavanceerde analytische methoden gebruikt om betere beslissingen te nemen. Operations Research is geen standaardoplossing die meegeleverd wordt met de volgende versie van het operating system van je computer. Het vraagt specialisten met kennis en ervaring om er praktisch bruikbare resultaten mee te behalen. OR is niet alleen theoretisch, de kracht zit hem in de praktische oplossingen die het kan beiden.

OR is in Engeland ontstaan vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De behoefte aan een structurele en praktische benadering van tactische en strategisch militaire vraagstukken leidde tot de initiatie van OR. Het doel van het toenmalige onderzoek was het vinden van de meest effectieve manier om beperkte militaire middelen aan te wenden. Dat hebben ze bereikt door gebruikt te maken van kwantitatieve technieken. De doelstellingen van OR zijn ten opzichte van het toenmalige onderzoek niet veranderd, behalve dan dat het zich niet beperkt tot militaire toepassingen. Vele sectoren plukken nu de vruchten van de mogelijkheden die OR kan bieden. Op deze blog wil ik je daar voorbeelden van laten zien en je laten meekijken in de OR praktijk, OR at Work dus.